Informatie over afstuderen

Het moment is aangebroken! Na verschillende omwegen en uitdagingen mag ik gaan afstuderen van de opleiding Communication and Multimedia Design aan De Haagse Hogeschool. Enkel ontbreekt er op dit moment een leuke en uitdagende afstudeeropdracht in de richting van User Experience/ User Interface Design of Webdesign. Help jij mij de laatste stap te zetten en een hoofdstuk af te sluiten?

Afbeelding van de hoofdlocatie van De Haagse Hogeschool in Den Haag.

Proces

De opleiding

Binnen de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) wordt geleerd om digitale interactieve toepassingen te ontwerpen vanuit een gebruikers- of doelgroepgerichte benadering.

Doel van het afstuderen

Het doel van het afstuderen is het moment waarbij ik kan aantonen dat ik op hbo-niveau zelfstandig kan functioneren en beschik over de beroepsbekwaamheid door alle competenties op eindniveau te behalen. Dit ga ik aantonen door het ontwerpproces op methodische wijze zelfstandig en individueel te doorlopen. De competenties die tijdens het afstuderen getoetst worden zijn:

  • Onderzoeken, vertalen en definiëren
  • Conceptualiseren
  • Visualiseren en prototypen
  • Evalueren en valideren
  • Plannen en samenwerken
  • Reflecteren
Duur van de afstudeerstage

De periode waarin de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd duurt minimaal 17 weken, waarbij gemiddeld 36 uur per week op kantoor aan de opdracht wordt gewerkt.

Ik als afstudeerder

Wat kun je van mij verwachten? Naast eerdere werkervaring kan je een professionele zelfstandige houding verwachten met de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens de opleiding.

Jij als opdrachtgever

Wat verwacht ik van jou? Naast de opdracht zijn er een aantal dingen die ik nodig heb om deze periode onvergetelijk voor ons beiden te maken. Zoals een fysieke werkplek, toegang tot informatie en het beschikbaar stellen van de doelgroep (indien nodig).

Wat verwacht De Haagse Hogeschool van jou? De hogeschool verwacht dat jij als organisatie natuurlijk enorm goed voor mij zorgt en begeleiding biedt in deze periode. Daarom vinden zij het enorm belangrijk dat er wekelijks een contactmoment is tussen mij en de bedrijfsmentor/opdrachtgever om de voortgang van de opdracht te bespreken, beschikbaar is voor interviews (indien nodig) en het geven van feedback.

Procedures

De opdracht moet goedgekeurd worden door de opleiding om te bepalen of de competities op eindniveau behaald worden. Daarnaast is het belangrijk dat we beiden het eens zijn over de inhoud, de formulering van de opdracht en de producten die worden opgeleverd.

Tijdens het begin van de periode brengt een eerste examinator een bezoek aan het bedrijf, waarbij wordt ingegaan op die begeleiding en de afstudeeropdracht. Aan het einde van de periode evalueer jij mijn functioneren en deelt dit met de examinator van De Haagse Hogeschool. Deze neemt vervolgens telefonisch contact op om de evaluatie te bespreken en het afstudeertraject af te sluiten. Deze twee momenten zijn verplichte contactmomenten tussen het bedrijf en De Haagse Hogeschool. 

Vragen? Vragen!

Wil je meer weten over de zes competenties of een ander gerelateerde vraag. Stuur mij gerust een e-mail.

Resultaat

Bakkie ☕️ doen? Stuur mij een e-mail!

→ Hej@timschopenhouer.com