Anton Vlasman

Voor de Rotterdamse herenkleding winkel Anton Vlasman heb ik de bestaande website herontworpen om relevante informatie op eenvoudige en compacte wijze te communiceren naar de eindgebruikers.

Afbeelding van de etalage van de winkel Anton Vlasman in Rotterdam. © Anton Vlasman.

Proces

Probleem

De bestaande website van Anton Vlasman was gebruiksonvriendelijk in gebruik, de informatievoorziening was sterk verouderd, onjuist of irrelevant en functioneerde op technisch vlak niet naar de huidige normen en standaarden. 

Doelstelling 

De doelstelling van de opdracht was het realiseren van een concept rondom een microsite die de eindgebruiker op gebruiksvriendelijke en passende wijze voorziet in de informatievoorziening over de winkel Anton Vlasman. 

De organisatie

Anton Vlasman is een herenmode winkel in Rotterdam, die zich voornamelijk richt op verkoop van maatwerkkleding en vrijetijdskleding in het hoger segment. Tijdens het eerste gesprek met de opdrachtgever kwam naar voren dat aankoopbonnen nog met de hand geschreven worden en dat er geen interesse is voor een webshop of het actief creëren van content op regelmatige basis. Een blijvende herinnering aan het gesprek blijft de volgende citaat van de opdrachtgever:

“Ik wil dat ze (de klanten) weten hoe ze me kunnen bereiken en niet voor een dichte deur komen te staan. Verder hoeft het voor mij allemaal niet zo ingewikkeld.”

Door de uitkomsten van dit gesprek heb ik kunnen opmaken dat vanuit organisatorisch oogpunt de website niet een dagelijkse prioriteit zal worden en dat deze compact, eenvoudig en doelgericht moet zijn om de beoogde doelstelling te behalen.

Doelgroep

Om mijn bevindingen uit het gesprek met de opdrachtgever te toetsen heb ik besloten onderzoek te doen bij de doelgroep. Hiervoor heb ik interviews gehouden met doelgroep en op basis van de behaalde resultaten kan de doelgroep beschreven worden als mannen van middelbare leeftijd (40 tot en met 65 jaar) met een bovenmodaal inkomen en veelal meerdere jaren trouw zijn aan de winkel. Één persoon geeft aan dat hij al meer dan achttien jaar enkel bij Anton Vlasman winkelt voor zijn kleding. Daarnaast geven meerdere respondenten aan dat ze op regelmatige basis de winkel binnenwandelen om de collectie te bekijken en niet de behoefte hebben om online te winkelen. Aanvullend geven zij ook aan dat dit mede door de (hogere) prijs en het type producten komt.

Aan de hand van de verkregen informatie van de doelgroep wordt het beeld bevestigd dat de doelgroep bestaat uit een loyale klantenkring, die regelmatig langskomen en bereid zijn om in het hoger prijssegment kleding te kopen.

Observatie

Tijdens de momenten dat ik aanwezig was in de winkel voor de gesprekken met de opdrachtgever en de doelgroep heb ik ook van de mogelijkheid gebruikgemaakt om de dagelijkse gang van zaken te observeren en inspiratie op te doen in de winkel. Hierdoor heb ik verdiepende informatie gekregen over de geschiedenis van Anton Vlasman, die in 1939 zijn deuren opende op de Mauritsweg in Rotterdam. De huidige eigenaar is sinds 1984 de derde eigenaar en inmiddels tweeënveertig jaar werkzaam in de winkel. Hij vertelde mij dat het interieur het oorspronkelijke interieur uit 1939 is met enkele aanpassingen om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. 

Daarnaast heb ik op basis van de observatie de conclusie kunnen trekken dat Anton Vlasman een rijke geschiedenis heeft en dat veel mensen tijdens het voorbijgaan uit nieuwsgierigheid de winkel bezoeken of doorverwezen worden door andere winkels vanwege specifieke kledingmerken of de uitgebreide mogelijkheden in het maatwerk assortiment.

Style Guide

Tijdens mijn bezoeken aan de winkel kwam ik erachter dat Anton Vlasman niet over een duidelijke huisstijl beschikten. Enkel waren er drie componenten die herhaaldelijk terugkwamen in het interieur van de winkel. Dit waren het logo van Anton Vlasman, een specifieke kleur paars en gouden accenten in het interieur. Aan de hand van deze componenten heb ik een eenvoudige style guide gemaakt met als toevoeging een tijdloos lettertype dat op elke type apparaat goed leesbaar is.

Navigatiemodel

Om de website een compacte en eenvoudige structuur te geven heb ik de keuze gemaakt om niet standaard (lees: volgens het boekje) te werk te gaan. Allereerst heb ik een content inventarisatie gedaan van alle beschikbare teksten en afbeeldingen. Vervolgens heb ik deze gecategoriseerd (card sorting) en verdeeld op drie pagina’s (homepagina, geschiedenis en contact). Daarnaast heb ik nieuws als vierde categorie toegevoegd om eventueel social media te koppelen om de website alsnog enige dynamiek te geven.

Afbeelding van de navigatiemodel, deze visualiseert de structuur van de website van Anton Vlasman. De pagina's zijn homepagina, geschiedenis, contact en nieuws.
Schetsen

Aan de hand van de beschikbare content, de behaalde resultaten vanuit de onderzoeksactiviteiten (interviews en observatie) en de style guide ben ik drie pagina’s (homepagina, geschiedenis en contact) gaan schetsen als visualisatie voor de High Fidelity prototype van de website.

Uit het interview met de opdrachtgever kwam naar voren dat contactinformatie en de openingstijden voor hem een belangrijke rol speelt. Ik heb daarom de keuze gemaakt dit samen met de openingstijden te verwerken in de footer, zodat deze informatie toegankelijk en eenvoudig te vinden is. Daarnaast heb ik de keuze gemaakt om de merken te weergeven op de homepagina zodat de bezoeker in één oogopslag ziet welke merken Anton Vlasman verkoopt. Om de lange geschiedenis van Anton Vlasman te weergeven heb ik een aparte pagina geschetst waarbij sfeerbeelden en begeleidende tekst kunnen weergegeven om bezoekers te informeren over de geschiedenis, het assortiment en de mogelijkheden van Anton Vlasman.

Schetsen van de homepagina en de geschiedenis pagina voor Anton Vlasman.

Resultaat

De uitvoering van de verschillende activiteiten hebben geresulteerd in de High Fidelity prototype van de webpagina’s die samen de nieuwe website van Anton Vlasman gaan vormen.

De High Fidelity Prototype van de Homepagina

De High Fidelity Prototype van de geschiedenispagina

De High Fidelity Prototype van de contactpagina.

Bakkie ☕️ doen? Stuur mij een e-mail!

→ Hej@timschopenhouer.com